Val 2021


I år är det val till Fullmäktige 2022 - 2024

 ”Kontakta nominerade kandidater”

Nomineringsperioden är nu slut och alla som är nominerade till Fullmäktigevalet kommer att kontaktas för att höra intresse och de som tackar ja får ett formulär att besvara.

Till hösten är det dags att välja ett nytt Fullmäktige för perioden 2022-2024.
Fullmäktige är Församlingens högst beslutande organ och skall bestå av 30 ledamöter.

Fullmäktige har bl.a. till uppgift att:
 ▪ fastställa församlingsarbetets mål och inriktning inkl vilka styrelser som skall finnas.
 ▪ fastställa årlig budget
 ▪ fatta beslut om väsentliga ändringar av gudstjänstordningen och begravningsväsendet
 ▪ välja församlingsordförande, vice församlingsordförande, föreståndare, presidium i fullmäktige, styrelser, revisorer
 ▪ utse prövningskommitté och valkommitté
 ▪ tillsätta, uppsäga och entlediga ordinarie rabbin och kantor
 ▪ fastställa tillämpningsföreskrifter till stadgan.
 ▪ besluta om ändringar i stadgan (kräver två fullmäktigemöten med val emellan)

Vi behöver nu svar från alla nominerade samt en liten presentation!
Sedan sammanställs alla kandidater i ett häfte som skickas ut till alla medlemmar.
Efter det är det upp till er alla medlemmar att välja 5-15 kandidater som ni vill skall komma med bland de 30 i Fullmäktige.

Preliminärt datum för valet är 14 november 2021.
Vi hoppas med tanke på pandemin att ha möjlighet att hålla ett fysiskt val men ser även över olika digitala alternativ.

Mer information om själva valförfarandet kommer på denna sida närmare valet.

 
 

 

NYHETER

Välkommen till vår nyhetssida. Här hittar du lite av varje av vad som är på gång i Judiska Församlingen i Göteborg.

SNABBNAVIGERING

FAMILJ

Alla de olika religiösa ritualerna i vardagslivet har sin grund i Tora och skall vara påminnelser för juden att leva ett moraliskt högtstående liv.

UNGDOM

Ungdomsverksamheten i församlingen utgår till stor del från föreningar. Träffa nya och gamla judiska kamrater!

SYNAGOGAN

Synagogan är i bruk på shabbat med gudstjänst fredag kväll och lördag morgon samt på helgdagarna.KONTAKT

Judiska Församlingen

Mailbox 1815
411 41 Göteborg


Tel: 031-109400
Skicka E-mail

Till Kontaktlistan >