Val 2024


I år är det val till Fullmäktige 2025 - 2027

 ”Valet är nu genomfört”

Den 10 november genomförs valet där 30 ledamöter valjs att tillsätta Fullmäktige under perioden 2025-2027.


Fullmäktige är Församlingens högst beslutande organ och de 30 ledamöterna har bl.a. till uppgift att:

 ▪ fastställa församlingsarbetets mål och inriktning inkl vilka styrelser som skall finnas.
 ▪ fastställa årlig budget
 ▪ fatta beslut om väsentliga ändringar av gudstjänstordningen och begravningsväsendet
 ▪ välja församlingsordförande, vice församlingsordförande, föreståndare, presidium i fullmäktige, styrelser och revisorer
 ▪ utse prövningskommitté och valkommitté
 ▪ tillsätta, uppsäga och entlediga ordinarie rabbin och kantor
 ▪ fastställa tillämpningsföreskrifter till stadgan.
 ▪ besluta om ändringar i stadgan (kräver två fullmäktigemöten med val emellan)

De kommer först att välja ordförande och vice orförande för Fullmäktige samt ordförande och vice ordförande för Församligen!
Som steg två kommer de sedan besluta om hur organisation skall se ut för mandatperioden och vilka styrelser som skall finnas.
Och därefter tillsätta de olika styrelserna, råd och utskott med ledamöter från fullmäktige och från medlemmar och däribland med fördel de som ställt upp till val men inte kommit med bland de 30.

 
 

 

NYHETER

Välkommen till vår nyhetssida. Här hittar du lite av varje av vad som är på gång i Judiska Församlingen i Göteborg.

SNABBNAVIGERING

FAMILJ

Alla de olika religiösa ritualerna i vardagslivet har sin grund i Tora och skall vara påminnelser för juden att leva ett moraliskt högtstående liv.

UNGDOM

Ungdomsverksamheten i församlingen utgår till stor del från föreningar. Träffa nya och gamla judiska kamrater!

SYNAGOGAN

Synagogan är i bruk på shabbat med gudstjänst fredag kväll och lördag morgon samt på helgdagarna.KONTAKT

Judiska Församlingen i Gbg

Mailbox 1815
411 41 Göteborg


Tel: 031-109400
Skicka E-mail

Till Kontaktlistan >