Äktenskap


ketuba

äktenskap

 

Äktenskap

 

Anmälan

Anmälan om bröllop görs till församlingens kansli
031-10 94 00

kansli@judiskaforsamlingen.se

Enligt judisk lag kan man gifta sig på tre olika sätt:

(1) Mannen ger kvinnan en värdefull gåva i vittnens närvaro.
(2) paret ingår en juridiskt bindande överenskommelse om äktenskap.
(3) mannen och kvinnan lever i ett sexuellt förhållande.

De skilda formerna för giftermål har olika juridiska konsekvenser. Dessutom var det så att trolovningen (kidushin) traditionellt ägde rum ett år före bröllopet. Under medeltiden, då det på grund av förföljelser var mycket farligt för judar att resa från by till by, bestämde sig rabbinerna för att slå ihop alla varianterna av vigsel under en ceremoni.
När vår stamfader Jakob skulle gifta sig med Rakel, bytte brudens far henne mot systern Lea. För att undvika att behöva göra om samma misstag som Jakob, är det brudgummen som täcker över brudens ansikte med slöjan. Detta kallas på jiddisch för bedecken, och sker i en privat ceremoni före vigseln. I samband därmed undertecknar de båda bröllopsvittnena äktenskapskontraktet (ketuba) i vilket brudgummen lovar att sörja för brudens alla behov.

Under vigselceremonin går först brudgummen (ledd av sina föräldrar) fram till chuppa (bröllopsbaldakinen). Brudgummen hälsas välkommen med orden baruch haba (”prisad vare han som kommer”). Därefter går bruden (ledd av sina föräldrar) fram till chuppa. Hon hälsas med orden b’rucha haba’a (”prisad vare hon som kommer”). Bruden går runt brudgummen sju gånger för att markera att han verkligen är hennes.

För att vigseln skall vara giltig även i Sverige, krävs att vigselförrättaren frågar brudgummen om han tar bruden till sin hustru, och vice versa. Det ingår inte i den judiska vigseln, men brukar infogas här som en borgerlig vigsel så att den svenska lagens krav uppfylls. Därefter återtas den judiska vigselceremonin:

Man fyller en bägare med vin, välsignar vinet och välsignar därefter trolovningen (kidushin) mellan brudgummen och bruden. Brudparet dricker av vinet.

Brudgummen placerar ringen på brudens högra pekfinger och deklarerar i de båda bröllopsvittnenas närvaro att han tager bruden till sin hustru enligt Moses och Israels lag. Nu är de vigda enligt det första sättet att gifta sig.

Äktenskapskontraktet (ketuba) läses upp. Nu är paret vigt enligt det andra sättet att gifta sig. En ny bägare vin hälls upp.

Vigselförrättaren sjunger de sju välsignelserna (sheva brachot): Den första välsignelsen läses över vinet, den andra över Herren som jordens skapare (1 Mosebok 1:31) (allt ”var mycket gott”). I den tredje välsignelsen tackar vi Herren ”som skapat människan”. Den fjärde välsignelsen visar att människan till kropp och själ är helig och skiljer sig från djuren. I den femte välsignelsen talas om att Sion (Jerusalem) gläder sig över sina barn. I den sjätte välsignelsen prisas Herren som skänker glädje åt brud och brudgum. Den sjunde välsignelsen är en lovprisning till Herren som är källan till glädjen. Brudparet dricker av vinet i den andra bägaren.

I all glädje finns också ett uns av allvar. Därför krossar brudgummen efter vigselceremonin ett glas. Det påminner om Templet i Jerusalem som förstördes år 70. Brudgummen lyfter slöjan från brudens ansikte och de kysser varandra. Därefter tågar brudparet ut, följt av familj, släkt och övriga gäster.

Slutligen går brudparet in i ett separat rum (det kallas jichud – ”avskildhet”). Dörren vaktas på utsidan av de båda bröllopsvittnena. Detta symboliserar det tredje sättet att gifta sig.

Skilsmässa

Om äktenskapet inte kan räddas ens med hjälp av stöd och råd från släkt, vänner eller professionella rådgivare, kan det upplösas genom att mannen ger kvinnan ett skilsmässobrev (get på hebreiska) i närvaro av ett rabbinskt råd bestående av sju ledamöter.

Både mannen och kvinnan kan begära skilsmässa. Innan paret genomgår den judiska skilsmässoproceduren måste den vanliga svenska skilsmässan vara klar.

Get - (uttalas g'ätt) hebreiska för skillsmässobrev

 

NYHETER

Välkommen till vår nyhetssida. Här hittar du lite av varje av vad som är på gång i Judiska Församlingen i Göteborg.

SNABBNAVIGERING

FAMILJ

Alla de olika religiösa ritualerna i vardagslivet har sin grund i Tora och skall vara påminnelser för juden att leva ett moraliskt högtstående liv.

UNGDOM

Ungdomsverksamheten i församlingen utgår till stor del från föreningar. Träffa nya och gamla judiska kamrater!

SYNAGOGAN

Synagogan är i bruk på shabbat med gudstjänst fredag kväll och lördag morgon samt på helgdagarna.KONTAKT

Judiska Församlingen i Gbg

Mailbox 1815
411 41 Göteborg


Tel: 031-109400
Skicka E-mail

Till Kontaktlistan >