Omskärelsens förbund


brit-mila

Gallery

Omskärelsens förbund (brit-mila)

I Första Moseboken kan vi läsa om hur det judiska folkets stamfader, Abraham, ingick ett avtal med Gud: Abraham lovade att han, och alla hans efterkommande (d.v.s. judarna) skulle leva efter de levnadsregler Gud skulle ge det judiska folket. Gud å sin sida lovade, att det alltid skall finnas judar och att det judiska folket skulle få landet Israel till sitt eget land. ”Sigillet” på detta kontrakt mellan Abraham och Gud är omskärelsen. Därför omskärs varje judisk pojke på sin åttonde levnadsdag.

När en judisk far låter omskära sin son, är det som om han själv sätter sitt sigill på det urgamla kontraktet mellan Abraham och Gud. Omskärelsen får endast utföras av en mohel (en särskilt utbildad judisk omskärare).

Reglerna för hur ingreppet får utföras, och i vilka situationer man måste skjuta upp omskärelsen eller helt avstå från den, är synnerligen stränga.

När omskärelse utförs på det judiska sättet av en mohel är ingreppet medicinskt helt ofarligt, och medför mindre smärta för pojken än när man exempelvis tar blodprov på nyfödda på BB-avdelningen.

Omskärelsen kallas Brit-mila på hebreiska, men vanligtvis säger man helt enkelt Brit eller Bris.

Brit Milah

Kontakta kansliet via mail JF@jfgbg.se eller via telefon 031-109400 för mer information.

 

NYHETER

Välkommen till vår nyhetssida. Här hittar du lite av varje av vad som är på gång i Judiska Församlingen i Göteborg.

SNABBNAVIGERING

FAMILJ

Alla de olika religiösa ritualerna i vardagslivet har sin grund i Tora och skall vara påminnelser för juden att leva ett moraliskt högtstående liv.

UNGDOM

Ungdomsverksamheten i församlingen utgår till stor del från föreningar. Träffa nya och gamla judiska kamrater!

SYNAGOGAN

Synagogan är i bruk på shabbat med gudstjänst fredag kväll och lördag morgon samt på helgdagarna.KONTAKT

Judiska Församlingen i Gbg

Mailbox 1815
411 41 Göteborg


Tel: 031-109400
Skicka E-mail

Till Kontaktlistan >