Förtroendeorganisation


Judiska Församlingen i göteborg

Gallery

 

Förtroendeorganisation

Fullmäktige är församlingens högsta beslutande organ som erhållit sitt mandat av församlingens röstberättigade medlemmar i allmänt val vart tredje år. Fullmäktige väljer i sin tur bl a fullmäktiges presidium, vars ordförande leder fullmäktiges sammanträden samt församlingens verkställande organ, föreståndarkollegiet, som har följande sammansättning:

Ordförande, vice ordförande, ekonomiföreståndare/kassaförvaltare, administrationsföreståndare, informationsföreståndare, religionföreståndare (Masorti & Ortodox), socialföreståndare, ungdoms- och utbildingsföreståndare samt ett kulturarbetsutskott.

 

Stadgar/Församlingsordning

Judiska församlingen i Göteborg är ett samfund för judar.

Församlingens huvudsakliga ändamål är att främja, bedriva och vårda judisk religiös, kulturell och social verksamhet, samt att stärka banden med det judiska folket och med staten Israel.

Styrelsen utgörs av församlingens föreståndare och har sitt säte i Göteborg.

Församlingen har verksamhet i Västra Götalands län, Jönköpings län och i Kungsbackas, Varbergs och Falkenbergs kommuner.

Ovanstående är utdrag ur Församlingens stadgar antagna 2017 och de kan laddas ner som en PDF-fil här

Claims Conference

The Conference on Jewish Material Claims Against Germany

Emergency Fund

Akutfond till Överlevande för oförutsedda kostnader.
För information och ansökan kontakta vår kurator, se kontaktlistan.

 

NYHETER

Välkommen till vår nyhetssida. Här hittar du lite av varje av vad som är på gång i Judiska Församlingen i Göteborg.

SNABBNAVIGERING

FAMILJ

Alla de olika religiösa ritualerna i vardagslivet har sin grund i Tora och skall vara påminnelser för juden att leva ett moraliskt högtstående liv.

UNGDOM

Ungdomsverksamheten i församlingen utgår till stor del från föreningar. Träffa nya och gamla judiska kamrater!

SYNAGOGAN

Synagogan är i bruk på shabbat med gudstjänst fredag kväll och lördag morgon samt på helgdagarna.KONTAKT

Judiska Församlingen i Gbg

Mailbox 1815
411 41 Göteborg


Tel: 031-109400
Skicka E-mail

Till Kontaktlistan >