Gamla Begravningsplatsen Svingeln


Var med och rädda judiska begravningsplatsen vid Svingeln

Gallery

 

Gamla Judiska Begravningsplatsen vid Svingeln är en del av Göteborgs kulturarv. Där vilar stoftet av åtskilliga prominenta judiska personer ur Göteborgs kultur- och näringsliv. Trots punktvisa insatser under senare år är begravningsplatsen i dåligt skick.

En bevarandegrupp har bildats vilka anlitat byggnadsantikvarie Victoria Ask från Antiquum AB som tagit fram ett bevarandeprogram.

Bevarandeprogrammet visar kortfattat att begravningsplatsen uppvisar ett eftersatt underhåll och att det förekommer omfattande skador, framför allt orsakade av markproblem som beror både på sättningsskador men också av undermålig dränering. Detta har i sin tur lett till skador på gravvårdarna. Tillhörande gjutjärnsstaket, till så väl enskilda gravvårdar som kring tomtområdet, är också i dåligt skick. Många gravvårdar har också inskriptioner som är nästan oläsbara och i behov av konservering och dokumentation.

Bevarandegruppens idé är att i samband med stadens 400-årsjubileum ha återställt begravningsplatsen i ett värdigt skick.

Trots delfinansiering från Israelitiska Sjuk och Begravningssällskapet, Judiska församlingen, Länstyrelsen samt från fonder som förvaltas av Göteborgs stad räcker dessa medel inte till.

Vi vänder oss därför till Er som har släktingar begravda på platsen och alla andra med intresse för Göteborgs judiska arv och vädjar om Er medfinansiering.

Alla bidrag, oavsett storlek, är välkomna och kan sättas in på ett för ändamålet särskilt upprättat bankgiro 668-1761, Judiska Församlingen/projekt Svingeln.

Med vänliga hälsningar

Bevarandegruppen för Gamla Mosaiska Begravningsplatsen vid Svingeln

 

NYHETER

Välkommen till vår nyhetssida. Här hittar du lite av varje av vad som är på gång i Judiska Församlingen i Göteborg.

SNABBNAVIGERING

FAMILJ

Alla de olika religiösa ritualerna i vardagslivet har sin grund i Tora och skall vara påminnelser för juden att leva ett moraliskt högtstående liv.

UNGDOM

Ungdomsverksamheten i församlingen utgår till stor del från föreningar. Träffa nya och gamla judiska kamrater!

SYNAGOGAN

Synagogan är i bruk på shabbat med gudstjänst fredag kväll och lördag morgon samt på helgdagarna.KONTAKT

Judiska Församlingen i Gbg

Mailbox 1815
411 41 Göteborg


Tel: 031-109400
Skicka E-mail

Till Kontaktlistan >