Stiftelser & Fonder


Stipendier

Gallery

 

Stiftelser & Fonder

Som medlem i Judiska Församlingen i Göteborg finns det en rad olika stiftelser och fonder du kan söka stipendier och bidrag från. Tänk på att din medlemsavgift måste vara betald för att din ansökan skall vara giltig.

Göthildastiftelsen

Hos Göthildastiftelsen kan du söka om du studerar på högskola, universitet, folkhögskola eller annan eftergymnasial utbildning.
Årliga ansökningsperioder: Hösterminer 15 juni - 15 sep; Vårterminer 15 dec - 15 jan
FAQ för hjälp vid ansökan
Digital ansökan: Ansök hos Göthildasiftelsen här

En förutsättning för att få bidrag är att man har fullgjort sin skyldighet mot församlingen och betalat medlemsavgiften.

Kontakt: Göthildastiftelsen

Läs om Göthilda Fürstenberg, född Magnus:
Vårt Göteborg
Wikipedia

Stiftelsen Rosa & Markus Neuberghs Minnesfond

Hos Stiftelsen Rosa & Markus Neuberghs Minnesfond kan du söka om du studerar på högskola, universitet, folkhögskola eller annan eftergymnasial utbildning.
Årliga ansökningsperioder: Hösterminer 15 juni - 15 sep; Vårterminer 15 dec - 15 jan
FAQ för hjälp vid ansökan
Digital ansökan: Ansök hos Rosa & Markus Neuberghs Minnesfond här

En förutsättning för att få bidrag är att man har fullgjort sin skyldighet mot församlingen och betalat medlemsavgiften.

Kontakt: Rosa & Markus Neubergs Minnesfond

Läs om Felix Neubergh som var son till Rosa & Markus Neubergh:
Felix Neuberg föddes år 1896 i Göteborg. Han tog examen som handelsstudent vid Göteborgs handelsinstitut och lämnade efter första världskrigets slut Sverige för att söka anställning som bankman i London. I Anglo-Portuguese Bank gjorde han en enstående karriär som utmynnade i uppdrag både som verkställande direktör och styrelseordförande. Han gifte sig med engelskan Bertha och blev bofast i England men bevarade hela livet sitt svenska medborgarskap och kärleken till Göteborg.
Av sin betydande förmögenhet donerade han och hustrun Bertha medel till åtskilliga välgörande ändamål i Göteborg. Bland annat för uppfostran och utbildning av barn och ungdom, för vård av sjuka och gamla samt forskning vars syfte skall vara att förbättra den åldrande människans fysiska livskvalitet. Felix Neubergh blev nästan 100 år och avled i december 1995.

Ändamål
Donationens årliga avkastning skall i första hand användas till skötsel och vård av Markus och Rosa Neuberghs och Elias och Maria Neumarks gravar å Nya Mosaiska Begravningsplatsen i Göteborg.
Fondens övriga ränteavkastning skall å donatorns moders födelsedag den 18 januari årligen utdelas till behövande trosförvanter födda i Mosaiska församlingen i Göteborg och därvid i första hand till barn och ungdom för deras skolutveckling och uppfostran samt närnäst till hjälpbehövande åldringar.

Judiska Församlingens Fruntimmersförening

Hos Fruntimmersföreningen kan du söka om du är kvinna och studerar där det inte utgår statliga studiestöd.
Årliga ansökningsperioder: Äret runt
Ansökan via mail på speciell blankett, läs mer här: Läs mer om Frutimmersföreningen och ladda ner ansökningsblanketter här.

FAQ vid ifyllnad av den digitala ansökan till Göthilda eller Rosa & Marcus.

Fråga: "Vad räknas som eftergymnasiala studier?"
Svar: Eftergymnasial utbildning, hit räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.

Fråga: "Hur väljer jag vilken stiftelse jag söker" när jag fyller i den digitala ansökan?
Svar: I steg två, efter att du fyllt i namn och adress mm, väljer du den stiftelse ansökan gäller. För att veta vilken/vilka stiftelser man sökt till kan man se i det/de bekräftelsemail man fått.

Fråga: För fältet ”studiemeriter”, räcker det att skriva ner vilka utbildningar (gymnasium, högskolekurser etc) jag avklarat?
Svar: Ja, det blir jättebra om du redogör för tidigare genomförda terminer. Om du däremot går första terminen på en eftergymnasial utbildning behöver du inte uppge annat än att du går första terminen.

Fråga: Vad ska det personliga brevet innehålla?
Svar: En förklaring om ändamålet med din ansökan. Liksom namn på utbildning, var och vilken termin som avses i din ansökan.
Exempel: Hej, jag heter Abraham, är 22år gammal, medlem i Judiska Församlingen i Göteborg, går just nu andra terminen av 8 på Juristlinjen vid Göteborgs Universitet och söker stipendium för tredje terminen som börjar i januari 2022.

Fråga: Vilka bilagor är det som efterfrågas?
Svar: I första hand en kopia på antagningsbevis och/eller något som styrker din pågående/kommande utbildning.

Fråga: Hur detaljerad ska utgiftsbudgeten vara?
Svar: I huvudsak dina viktigaste utgifter som framför allt bostad, uppehälle och kollektivtrafik.

Fråga: Man får själv fylla i vilket belopp man ansöker om, hur avgör jag vad som är en rimlig summa? Är det samma som underskottet utifrån de preciserade inkomsterna/utgifterna?
Svar: Det vore rimligt och naturligt att ansöka om ett bidrag som motsvarar mellanskillnaden. Såväl Göthilda som Rosa&Markus har dock ett fast i förväg bestämt belopp som betalas ut lika för alla sökande från respektive stiftelse. Det spelar alltså ingen roll om man anger 0 kronor eller 10000 kronor. Frågan i formuläret om utgiftsbudget och om ansökningsbelopp kan verka onödiga med tanke på ovan förklaring men för närvarande, som systemet är uppbyggt, kan vi inte anpassa innehållet i frågeformuläret. Förhoppningsvis i framtiden. Men hoppas på din förståelse.

Fråga: Räknas Folkhögskola som eftergymnasial utbildning?
Svar: Ja

NYHETER

Välkommen till vår nyhetssida. Här hittar du lite av varje av vad som är på gång i Judiska Församlingen i Göteborg.

SNABBNAVIGERING

FAMILJ

Alla de olika religiösa ritualerna i vardagslivet har sin grund i Tora och skall vara påminnelser för juden att leva ett moraliskt högtstående liv.

UNGDOM

Ungdomsverksamheten i församlingen utgår till stor del från föreningar. Träffa nya och gamla judiska kamrater!

SYNAGOGAN

Synagogan är i bruk på shabbat med gudstjänst fredag kväll och lördag morgon samt på helgdagarna.KONTAKT

Judiska Församlingen i Gbg

Mailbox 1815
411 41 Göteborg


Tel: 031-109400
Skicka E-mail

Till Kontaktlistan >