Judiska helgdagar


viktiga hÖgtider under Året

Gallery

Judiska helgdagar

Den viktigaste judiska helgen är sabbaten (shabat på hebreiska), som firas från fredag kväll när det mörknar till lördag kväll när det återigen blir mörkt. Sabbaten påminner oss om att alla människor har lika värde, eftersom vi alla har samma ursprung.

På sabbaten avstår vi från allt skapande arbete. Vi ägnar oss åt familjen, studier av Tora och åt att vila från veckans arbete.

På hösten firas det judiska nyåret – rosh hashána – då man ber sina medmänniskor om förlåtelse, samt jom kippur – försoningsdagen – då man ber Gud om förlåtelse. Under dessa helger blåser man i en shofar, ett vädurshorn. Att höra shofarblåsningen är viktigt för att väcka människan till bot och bättring.

De tre vallfartsfesterna är viktiga högtider under året:

Suckot, ”lövhyddofesten”, som också infaller på hösten, firas till minne av hur Gud skyddade det judiska folket under dess fyrtioåriga vandring i öknen efter uttåget ur Egypten. Suckot avslutas med Shmini Atzeret, slutfesten, och i direkt anslutning till denna firas Simchat Tora, torafesten.

Pesach, den judiska påsken firas på våren till minne av uttåget ur Egypten

Shavuot firas på försommaren, ”veckofesten”, den judiska pingsten, firas till minne av att Gud gav det judiska folket stentavlorna med de Tio Budorden, samt

En av de mindre helgdagarna är chanukka (”Tempelåterinvigningsfesten”) som firas i december i glädje över att det judiska folket år 164 f.v.t. lyckades besegra de syrisk-grekiska trupper som besatt det judiska riket och vanhelgat det heliga templet i Jerusalem.

En annan av de mindre helgdagarna (som firas i mars månad) är purim som man kan läsa om i Esters bok i Bibeln. Den firas till minne av det judiska folkets räddning undan förintelse i det persiska imperiet i Mellanöstern på 500-talet före vår tideräkning.

De judiska helgerna

Shabat
Rosh Hashana
Jom Kippur
Suckot
Chanukka
Purim
Pesach
Shavuot

 

NYHETER

Välkommen till vår nyhetssida. Här hittar du lite av varje av vad som är på gång i Judiska Församlingen i Göteborg.

SNABBNAVIGERING

FAMILJ

Alla de olika religiösa ritualerna i vardagslivet har sin grund i Tora och skall vara påminnelser för juden att leva ett moraliskt högtstående liv.

UNGDOM

Ungdomsverksamheten i församlingen utgår till stor del från föreningar. Träffa nya och gamla judiska kamrater!

SYNAGOGAN

Synagogan är i bruk på shabbat med gudstjänst fredag kväll och lördag morgon samt på helgdagarna.KONTAKT

Judiska Församlingen i Gbg

Mailbox 1815
411 41 Göteborg


Tel: 031-109400
Skicka E-mail

Till Kontaktlistan >