Medlemsundersökning


Medlemsundersökning 2019 - Enkät

 ”Enkät 2019”

 Sammanställningen är klar!

 Denna presentation är ingen utvärdering utan endast en sammamställning över de 319 svar som kommit in.

 Varje fråga i enkäten presenteras i kronologisk ordning. Kryssfrågorna i diagramform och textfrågorna i den ordning de inkommit.

 Klicka på bilden nedan för att komma till sammanställningen.

 Om/När frågor och funderingar kring enkäten och de presenterade svaren dyker upp kontaktar ni MKP-styrelsen via mailadressen enkat@jfgbg.se

 Tack för att ni tog er tid att fylla i enkäten och tack för ert engagemang att nu se resultatet! 
 

 

SNABBNAVIGERING

FAMILJ

Alla de olika religiösa ritualerna i vardagslivet har sin grund i Tora och skall vara påminnelser för juden att leva ett moraliskt högtstående liv.

UNGDOM

Ungdomsverksamheten i församlingen utgår till stor del från föreningar. Träffa nya och gamla judiska kamrater!

SYNAGOGAN

Synagogan är i bruk på shabbat med gudstjänst fredag kväll och lördag morgon samt på helgdagarna.KONTAKT

Judiska Församlingen i Gbg

Mailbox 1815
411 41 Göteborg


Tel: 031-109400
Skicka E-mail

Till Kontaktlistan >