Välgörenhet


Tikkun olam

 

Tikkun olam - att hela världen

Inom Judiska Församlingen finns flera frivilligverksamheter som bidrar till att göra livet lättare för utsatta människor. Om du känner att du vill bidra med tid eller pengar till någon av dessa verksamheter är du hjärtligt välkommen att anmäla dig till respektive grupp eller lämna ett ekonomisk bidrag via post- eller bankgiro.

För de utsatta, som till exempel kan vara flyktingar, ensamma, gamla, ekonomiskt behövande, frihetsberövade, ensamstående föräldrar, sjuka eller sörjande, kan ditt engagemang betyda skillnaden mellan ett meningsfullt liv och ett liv i hopplöshet. Tveka inte att ge av det du har över.

Välgörenhet är en av grundstenarna i judendomen.


WIZO

Stödjer olika sociala samt utbildningsprojekt för barn och vuxna i Israel. Anordnar basarer, lotterier och soaréer.

Kontaktperson – Renée Fibert Ladow, kontakta kansliet på 031- 10 94 00 eller via e-mail kansli@judiskaforsamlingen.se

• Wizoshoppen
Handla vackra ting med judisk anknytning till förmån för Israel. Föremålen finns att se i WIZOs monter i foajén på församlingen.

Kontakta kansliet på 031- 10 94 00 eller via e-mail kansli@judiskaforsamlingen.se

• Wizo Fadderbarn
Ett fadderbarn kostar 1500:- om året och för det betalar ni vistelsen för ett barn på ett av WIZOs dagis.
Kontakta kansliet på 031- 10 94 00 eller via e-mail kansli@judiskaforsamlingen.se

 

Förenade Israelinsamlingen

Kontaktperson Dan Fibert tel 031 – 748 45 04

Keren Hayesod (hebreiska för Grundfonden) är en internationell judisk organisation som grundades 1920. I Sverige heter vi Förenade Israelinsamlingen och är en ideell förening.

Organisationen är verksam i närmare 50 länder över hela världen. Vår huvuduppgift är att hjälpa utsatta judar att komma till Israel samt stödja dem under deras första tid i landet. Detta gör vi genom att sprida information om verksamheten, bl a genom vår egen tidskrift Menorah, och samla in medel för hjälparbetet. Gåvor är skattebefriade.

Förenade Israelinsamlingen är politiskt obunden men stödjer reservationslöst Israels rätt att existera, inom säkra och erkända gränser.

Vi vänder oss till alla vänner av Israel och det judiska folket, judar och icke-judar. En mycket stor del av arbetet utförs ideellt av personer som satsar sin fritid och sitt engagemang utan att ta betalt. Därför kan hela 94 % av insamlade medel skickas till Israel!

Läs mer på hemsidan: www.israelinsamlingen.org

 


Logen Gothia

Logen Gothia är en judisk kulturförening i Göteborg. Logen Gothia har också ett socialt program.
Kontakta kansliet på 031- 10 94 00 eller via e-mail kansli@judiskaforsamlingen.se


Seniorgruppen

Aktiverar våra äldre med regelbundna sammankomster.
Kontakta kuratorn på 031- 10 94 07 eller via e-mail kurator@judiskaforsamlingen.se


Bambergerska vårdhemmet/Neuberghska ålderdomshemmet

Kontaktperson Karin Bruce tel 031 – 741 15 44


Keren Kajemet

För mer än 100 år sedan började Keren Kajemet plantera träd i Israel. Tack vare framgångsrik plantering och forskning har Israel många skogar, omkring 200 vattenreservoarer och kontroll över Negevöknens utbredning.

Keren Kajemet har planterat mer än 230 miljoner träd och Israel är det enda land i världen där öknen minskar istället för ökar.

Beställ träd på tel 08-661 86 86 eller på hemsidan: www.kkl.nu


Magen David Adom

Stödjer Israels motsvarighet till Röda Korset
Läs mer på www.smda.se
Kontaktperson Ragnhild Meyer ragnhild_meyer@hotmail.com


Jane Rosenbergs Flyktingfond

ISBS plusgirokonto 49 367-6
Märk insättningen "Jane Rosenbergs Flyktingfond"

 

 

NYHETER

Välkommen till vår nyhetssida. Här hittar du lite av varje av vad som är på gång i Judiska Församlingen i Göteborg.

SNABBNAVIGERING

FAMILJ

Alla de olika religiösa ritualerna i vardagslivet har sin grund i Tora och skall vara påminnelser för juden att leva ett moraliskt högtstående liv.

UNGDOM

Ungdomsverksamheten i församlingen utgår till stor del från föreningar. Träffa nya och gamla judiska kamrater!

SYNAGOGAN

Synagogan är i bruk på shabbat med gudstjänst fredag kväll och lördag morgon samt på helgdagarna.KONTAKT

Judiska Församlingen

Mailbox 1815
411 41 Göteborg


Tel: 031-109400
Skicka E-mail

Till Kontaktlistan >