Nyheter


Fredsdagen 8 maj
 

Fredsdagen 8 maj en dag för gränslös medmänsklighet

Domkyrkan söndag 8 maj kl 11-18

Folkmord och fred i vår tid

En dag som handlar om att bilda opinion för medmänsklighet och solidaritet genom att:

–Lyfta fram Dag Hammarskjöld och hans arbete i fredens tjänst.
–Påminna om 3 av vår tids mest avskyvärda brott mot mänskligheten, folkmorden i Bosnien, Rwanda och Förintelsen under andra världskriget.  

Tanken är att kunskap om historien är en förutsättning för att förstå sam-tiden. Och att en relevant förståelse, tillsammans med värderingar utifrån alla människors lika värde, ger hopp om en framtid i fred och gemenskap.

Evenemanget är förlagt till fredsdagen efter andra världskriget och kommer att pågå under söndagen för att sedan fortsätta som utställningar under ett par månader. Till dessa kommer skolor att bjudas in till guidade visningar och de är tillgängliga för allmänheten.
Dag Hammarskjöld uppmärksammas genom att högmässan är tematiskt upplagd kring temat fred där biskop em K-G Hammar predikar. Han har efter sopplunchen också ett panelsamtal tillsammans med Hans-Kristian Simensen. Dessa var båda med och bildade Hammarskjöldkommissionen vilken presenterade sin rapport 2013. Samtalet leds av Anders Franck.

Efter samtalet ges en konsert med tema Liv och Fred, Texter ur ”Vägmärken”
 
Folkmord tas dels upp utifrån de två utställningarna som presenteras här nedan, dels behandlas ämnet i ett panelsamtal mellan Ingrid Lomfors, Camilla Orjuela och Goran Basic. Detta leds av Eva Staxäng. Samtalet kommer att röra sig kring varför folkmord uppkommer och tiden efter. Hur kan man leva vidare med vetskapen om det som hänt? Vad gör det med de överlevandes anhöriga? Med förövarna och deras anhöriga? Hur bearbeta skuld och ansvar?

Efter samtalet ges en teaterföreställning ”Livet i två bitar”

Arrangörer:
Svenska kyrkan Domkyrkoförsamlingen Göteborgs Stift / Kultursamverkan, Judiska Församlingen i Göteborg, Göteborgs universitet Jonsereds Herrgård, Innerstaden Göteborg, Judiska Museet Stockholm, Sensus


Hjärtligt välkomna!

Purim
 

PURIM - Befrielse och karnevalsstämning

Purim är en judisk högtid som vanligtvis infaller i mars månad. Ordet betyder "lott" och har sin bakgrund i händelser som antas ha utspelat sig under den akemenidiske kungen Ahashveros (Xerxes den store) styre. Enligt Esters Bok (Megillat Ester), som ingår i den judiska bibeln Tanach och i Gamla Testamentet, var Ester drottning till den persiske storkungen och avslöjar inför honom att fursten Haman avser att utrota judarna i riket och dra lott om vilken dag utrotningen skulle ske. Haman blir hängd och Ahashveros utfärdar då ett nytt påbud som tillåter judarna att lyfta vapen mot sina fiender, vilket de också gör. Enligt Esters bok dödades 75 000 perser.

Dagen före festen fastar man; sedan läser man ur Esters bok (Megillat Ester) i synagogan på kvällen och morgonen. När Hamans namn läses skakar barnen i skallror och för oväsen så man slipper höra hans namn. I synnerhet brukar barn klä ut sig på purim, ofta till någon av gestalterna i Esters bok.

Under purim äter man bland annat hamantaschen, vilket är jiddisch och betyder Hamans fickor. På hebreiska heter dessa trekantiga fyllda kakor Oznei Haman, d v s Hamans öron.

Purim firas 14:e dagen i månaden Adar vilket vanligtvis innebär mars månad. I år börjar Purim på kvällen den 23 mars.

Purim
 

SALIG BERUSNING - Religionsfirande med karnevalsstämning och teater

Ester skönhetsdrottning eller hjältinna?

SALIG BERUSNING - Religionsfirande med karnevalsstämning och teater, onsdag den 2 mars kl 18:00 på Göteborgs Stadsmuseum, Norra Hamngatan 12, är ett samtal om judiska Purimspel, kristna Staffanspel och andra spektakel – kulturarv, demaskering av makten, festlig gemenskap. När religion och kultur tillåter och uppmuntrar utlevelse av fantasier och lossar på spärrar.

Medverkande i samtalspanelen är Yael Feiler, teatervetare, regissör, dramaturg, översättare och samhällsdebattör, Dan Korn rabbin och folklivsforskare, Annika Nordström, arkivchef på Institutet för språk och folkminnen i Göteborg och den som leder Sveriges arbete med Levande kulturarv – Unescos konvention för skydd av immateriella kulturarv. Ett sådant levande kulturarv som ingår i Sveriges förteckning är Purim.
Se http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/levande-traditioner---immateriella-kulturarv-/forteckningen/forslag-2014/2015-04-27-purim.html

Onsdagen den 16 mars kl 18:00 spelas Ester skönhetsdrottning eller hjältinna i Göteborgs Domkyrka som en öppen föreställning med fri entré för allmänheten kl 18.00. Det blir även en skolföreställning kl 14:00 samma dag.

Ester skönhetsdrottning eller hjältinna är ett modernt purimspel med några av Sveriges främsta musiker. Purimspel, är en judisk motsvarighet till staffanspel som berättar historien om drottning Ester som räddade det judiska folket från förintelse när de levde som flyktingar i Persien för 2500 år sedan. Det är en burlesk och välspelad konsertföreställning med klezmer- underhållnings- och kammarmusik som ställer aktuella frågor om invandring, könsroller, makt, identitet och religion.

Medverkande i föreställningen: Björn Salomonsson, text och idé, klarinett, sång, Semmy Stahlhammer, musikalisk ledare, violin och sång, Isabel Blommé, cello, Torun Gärskog, violin, Torbjörn Helander, viola, musikarrangemang, Johan Ullén, piano, sång, musikarrangemang. Konsult dramaturgi, regi: Ellen Lamm. Producent: Lars Farago, Vargkatten Produktion.

Arrangemangen görs i samarbete mellan Judiska Församlingen i Göteborg, Göteborgs Interreligiösa Center, Interreligiösa rådet, Samarbetsrådet för judar och kristna väst, Svenska kyrkan Göteborgs stift och Domkyrkoförsamlingen, Sensus, Vargkatten Produktion, Stahlhammer Musik och Violinateljé, med stöd från Levande Historia, Göteborgs Stad och Statens Musikverk.

Läs mer på
http://vargkatten.se/kulturproduktion-2015/purimspel-2016/

NYHETER

Välkommen till vår nyhetssida. Här hittar du lite av varje av vad som är på gång i Judiska Församlingen i Göteborg.

SNABBNAVIGERING

FAMILJ

Alla de olika religiösa ritualerna i vardagslivet har sin grund i Tora och skall vara påminnelser för juden att leva ett moraliskt högtstående liv.

UNGDOM

Ungdomsverksamheten i församlingen utgår till stor del från föreningar. Träffa nya och gamla judiska kamrater!

SYNAGOGAN

Synagogan är i bruk på shabbat med gudstjänst fredag kväll och lördag morgon samt på helgdagarna.KONTAKT

Kansli

Östra Larmgatan 12
S-411 07 Göteborg
Sweden


Tel: 031-109400
Skicka E-mail

Till Kontaktlistan >