Organisationen


Judiska Församlingen i göteborg

Gallery

 

Organisationen

Fullmäktige är församlingens högsta beslutande organ som erhållit sitt mandat av församlingens röstberättigade medlemmar i allmänt val vart tredje år. Fullmäktige väljer i sin tur bl a fullmäktiges presidium, vars ordförande leder fullmäktiges sammanträden samt församlingens verkställande organ, föreståndarkollegiet, som har följande sammansättning:

Ordförande, kassaförvaltare, administrationsföreståndare, informationsföreståndare, synagogföreståndare, socialföreståndare, ungdoms- och fritidsföreståndare, utbildningsföreståndare och kulturföreståndare.

Ansvarsområde för de olika styrelserna

Fullmäktiges bas är de sex olika styrelserna vars uppgifter är enligt följande:

Informationsstyrelsen

Ansvar: Församlingens periodiska publikationer, Göteborgssidorna i Judisk Krönika, PR såväl utom som inom Församlingen samt ombesörjer synagogvisningar.

Synagogstyrelsen

Ansvar: Ansvarar för gudstjänsterna i synagogan. Garanterar att församlingsköket och livsmedelsaffären är kosher. Ansvarar för alla begravningar. Bereder åt fullmäktige lämpliga kandidater för rabbin- och kantorstjänster.

Socialstyrelsen

Ansvar: Arrangerar "öppethusaktiviteter" och program tillsammans med bl a Idrottsföreningen Hakoah. Ger understöd vid behov.

Ungdoms- och Fritidsstyrelsen

Ansvar: Ge stöd till församlingens föreningar, centret och dess aktiviteter. Studiecirklar för ungdomar med olika aktuella teman. Stödjer medlemmar att förverkliga nya idéer.

Utbildningsstyrelsen

Ansvar: Religionsskolan och vuxenutbildningen samt organiserar läger tillsammans med lägerkommittén.

Kulturstyrelsen

Ansvar: Församlingens kulturaktiviteter samt bibliotekets verksamhet.

Du kan även ladda ner texten som en PDF-fil.

 

FÖRSAMLINGSORDNING

Judiska församlingen i Göteborg är ett samfund på etnisk eller religiös grund för judar inom Västra Götalands län, Jönköpings län samt Kungsbackas, Varbergs och Falkenbergs kommuner.

Församlingens huvudsakliga ändamål är att främja, bedriva och vårda judisk religiös och kulturell verksamhet, att främja barns och ungdoms vård och fostran, att utöva social hjälpverk- samhet bland sina medlemmar, att stärka förbundenheten med det judiska folket och staten Israel, samt att i övrigt värna om judiska intressen i samhället.

Ovanstående är utdrag ur FÖRSAMLINGSORDNING 2007 och den kan laddas ner som en PDF-fil här

Claims Conference

The Conference on Jewish Material Claims Against Germany

Emergency Fund

Akutfond till Överlevande för oförutsedda kostnader.
För information och ansökan kontakta kurator Kristina Kockum, måndagar och onsdagar kl 09.30-11.00 tel 031-10 94 07.

 

NYHETER

Välkommen till vår nyhetssida. Här hittar du lite av varje av vad som är på gång i Judiska Församlingen i Göteborg.

SNABBNAVIGERING

FAMILJ

Alla de olika religiösa ritualerna i vardagslivet har sin grund i Tora och skall vara påminnelser för juden att leva ett moraliskt högtstående liv.

UNGDOM

Ungdomsverksamheten i församlingen utgår till stor del från föreningar. Träffa nya och gamla judiska kamrater!

SYNAGOGAN

Synagogan är i bruk på shabbat med gudstjänst fredag kväll och lördag morgon samt på helgdagarna.KONTAKT

Judiska Församlingen

Mailbox 1815
411 41 Göteborg


Tel: 031-109400
Skicka E-mail

Till Kontaktlistan >